Obchodní podmínky a reklamační pořádek nášho eshopu www.modniveci.cz

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen „VOP")
internetového obchodu www.modniveci.cz

Úvodní ustanovení

Tyto VOP specifikují komplexní práva a povinnosti smluvních stran včetně všech podmínek postupu ujednání kupní smlouvy sjednané na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupí - prodej zboží za podmínek specifikovaných v těchto VOP a také i následné práva a povinnosti smluvních stran vzniklých z sjednané kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou v plném rozsahu v souladu s právními předpisy upravujícími práva spotřebitelů, tj se zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném a účinném znění, se zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění as ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.

Článek 1. Definice pojmů

prodávající - osoba, která prostřednictvím webové stránky www.modniveci.cz nabízí k prodeji dostupné zboží za kupní cenu za podmínek specifikovaných v těchto VOP.
J&J Holding s.r.o.
065 33 Veľký Lipník 226
IČO: 47347902 
email: info@versabe.com
tel.: +421 917 917 801
kupující - osoba, která si závazně objednala zboží v internetovém obchodě na webové stránce www.modniveci.cz.
zboží - jakékoliv produkty, které si kupující může objednat jako zboží v internetovém obchodě na webové stránce www.modniveci.cz.
internetový obchod - obchod, ve kterém si kupující může "na dálku" závazně objednat zboží prostřednictvím webové stránky www.modniveci.cz.
objednávka – proces, v rámci kterého si kupující vybere zboží, který má závazný zájem zakoupit, způsob doručení, a v rámci kterého se kupující seznámí s platebními a ostatními podmínkami vyplývajícími ze závazné objednávky zadané prostřednictvím internetového obchodu.
zadání závazné objednávky - vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím, jejímž předmětem má být zboží v internetovém obchodě, a to prostřednictvím internetového obchodu nebo zasláním mailu prodávajícímu.

kupní cena - kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce za zboží způsobem popsaným v článku 4 těchto VOP
smlouva - právní úkon sjednaný mezi kupujícím v důsledku zadání závazné objednávky v internetovém obchodě a prodávajícím v důsledku přijetí objednávky kupujícího.
doručení - prodávající za zavazuje zajistit doručení zboží kupujícímu na adresu zadanou kupujícím při objednávce zboží za podmínek specifikovaných v článku 3 těchto VOP.
osobní údaje - prodávající zpracovává kupujícím poskytnuté pravdivé osobní údaje, tj titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa dodání zboží, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození, způsobem popsaným v článku 12 těchto VOP

škoda - jakékoliv zmenšení majetku prodávajícího, které vzniklo v důsledku uvedení nepravdivých osobních údajů kupujícím nebo v důsledku porušení povinností kupujícího specifikovaných v těchto VOP
odstoupení od smlouvy - opodstatněný nebo bezdůvodné zrušení smlouvy kupujícím, resp. prodávajícím za podmínek specifikovaných v článku 7 těchto VOP.


Článek 2. Postup objednávky zboží

2.1. Kupující je oprávněn zadat závaznou objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím mailu.
2.2. Kupující je povinen v případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplnit objednávku. Před vyplněním objednávky je kupující povinen přidat do košíku zboží, o jehož koupi má zájem. Kupující je povinen důkladně se seznámit s obsahem nákupního košíku v internetovém obchodě, a to před tím než se rozhodne vyplnit závaznou objednávku. Kupující je zároveň povinen vyplnit objednávku pravdivými údaji, protože v opačném případě nese odpovědnost ve smyslu těchto VOP.
2.3. Kupující je povinen v případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím mailu důkladně specifikovat zboží, o který má zájem a zároveň zaslat v mailu i své osobní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, resp. adresu kam chce aby mu byl doručen zboží a telefonní číslo. Kupující je povinen důkladně se seznámit s informacemi týkajícími se zboží, o který má zájem v internetovém obchodě, a to před tím než se rozhodne zaslat mailem závaznou objednávku. Kupující je zároveň povinen zaslat mail se závaznou objednávkou s pravdivými údaji, protože v opačném případě nese odpovědnost ve smyslu těchto VOP.

Článek 3. Doručování zboží


3.1. Kupující je oprávněn vybrat si ze způsobů doručení zboží uvedených níže, a za vybraný způsob doručení je povinen zaplatit poplatek za doručení, který je zahrnut do kupní ceny.
3.2. Cena dopravy a cena platby jsou vždy aktuální na dostupné lince: https://www.modniveci.cz/faq/doprava-cennik
3.3. Doprava kurýrem UPS na území České republiky s dodávkou do 2 pracovních dnů od expedice z našeho skladu
3.4. Osobní vyzvednutí je bez poplatku, přičemž toto je možné v době od 8:00 do 16:00 hod. po vzájemné telefonické dohodě, a to až po uhradění koupní ceny. Platba je možná převodem nebo vkladem na naš účet.
3.5. Pokud kupující objednává zboží a obdrží od prodávajícího dárkovou (slevnenou) cenu za poštovné a balní bere na vědomí , že v případě snížení kupní ceny zboží (vrácení zboží) je povinen vrátit spolu s zbožím aj dárek - tzn. snížené náklady na dopravu. Pokud kupující vrátí veškeré zboží, je povinen vrátit celou částku za poštovné a balné. Tuto částku může prodávající odečíst z vystaveného dobropisu při vrácení platby kupujícímu za vrácené zboží.
3.6. V případě zájmu o doručování zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na čísle +421 917 917 801 alebo emailom na info@versabe.com.
3.7. Prodávající je povinen spolu se zbožím doručit kupujícímu i fakturu (daňový doklad), která slouží i jako záruční list.
3.8. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat obsah zásilky. V případě, kdyby mu byl nedopatřením zasláno poškozené zboží nebo by k poškození došlo během doručení, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 3 hodin od převzetí. V opačném případě se uvedené poškození považuje za poškození kupujícím.
3.9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakékoliv zpětné doručování prodávajícímu na dobírku neakceptuje a tyto nebude přijímat, přičemž kupující se zavazuje nezasílat zboží prodávajícímu na dobírku, a kupující bere na vědomí, že škoda vzniklá z porušení tohoto zákazu je přičitatelná na škodu kupujícímu.


Článek 4. Kupní cena

4.1. Kupující souhlasí s kupní cenou zboží uvedenou v internetovém obchodě, resp. v závazné objednávce a poplatku za doručení dle výběru kupujícím.
4.2. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě je konečná.
4.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží předem na účet, resp. platbou na dobírku.

Článek 5. Vybavení objednávky

5.1. Téměř šechny produkty nabízené v internetovém obchodě jsou na skladě prodávajícího, proto při objednávce u prodávajícího zbytečně neztrácíte čas. Zboží, které je na skladě, objednané do 12:00 je expedováno ještě týž den.
5.2. Pokud je objednané zboží na skladě, prodávající expedujeme zboží v případě obdržení objednávky do 11:00 hod. ve stejný den. V případě víkendu prodávající expeduje zboží první pracovní den po víkendu.
5.3. Pokud je nutné zboží objednat od výrobce, objednávku prodávající vyřídí do 7 až 8 pracovních dnů. V případě prodloužení této doby nebo změny v objednávce kupující informuje prodávajícího emailem nebo telefonicky.
5.4. O stavu objednávky prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailu. Pokud kupujícímu bude doručen email s textem: "Stav vaší objednávky: expedována, zásilku můžete očekávat o 1-3 pracovní dny - v závislosti na Vámi zvoleného způsobu přepravy. Pokud zásilka v této době nedorazí, informujte se na Vaší poště (stává se, že se oznamovací lístek "ztratí"), v případě přepravy kurýrem, kontaktujte prosím Vaši pobočku kurýrní služby UPS. Připravte si sledovací číslo zásilky.
5.5. Může se stát, že notifikační email o potvrzení nebo oznámení stavu objednávky k Vám nedorazí z důvodu nastavení filtru spamu u Vašeho poskytovatele emailu. V takovém případě doporučujeme ověřit si stav telefonicky na čísle +421 917 917 801 nebo emailem na adrese info@versabe.com.
5.6. V případě, že si kupující objedná zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru, kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 7 těchto VOP.
5.7. Zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru je buď zboží, resp. produkt uvedený v bodě 5.8 článku 5 těchto VOP, zboží, resp výrobek označený v internetovém obchodě jako zboží, resp. výrobek vyráběný přímo na míru nebo zboží, resp. výrobek, o kterém prodávající informoval kupujícího mailem ihned po objednávce.
5.8. Zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru jsou dřevěné kříže, pánske boty na objednávku, dámsky čižmy, některé papuče na míru ku příkladu velikost 47, 48 a 49 a pánske papuče velikost od 47 velikosti a jiný sortiment na objednávku.

5.9 V případě, že zákazník vrátí zboží na českou adresu ModneVeci s.r.o. - FROGMAN s.r.o., Rybníky IV 738, 760 01 Zlín tak souhlasí s tím, že datum převzetí zboží se považuje až ten, kdy Frogman s.r.o přepošli zboží na adresu firmy J&J Holding s.r.o. (Hlavná 226 065 33 Veľký Lipník).Upozorňujeme že čas doručení z Česka na Slovensko se může prodloužit až 7-14 dní. Od tohoto doručení na adresu firmy J&J Holding s.r.o. Hlavná 226 065 33 Veľký Lipník začíná běžet 14 denní lhůta na vyřízení. V případě, že zákazník pošle zboží přímo na Slovensko, tak za datum převzetí se považuje datum ve výpisu Čechách / České pošty.

Článek 6. Storno - zrušení objednávky

6.1. Kupující je oprávněn stornovat, tj zrušit objednávku před doručením bezplatně nejpozději do 5 hodin od jejího zadání.
6.2. Kupující je oprávněn stornovat, tj zrušit objednávku před doručením po uplynutí 5 hodin od jejího zadání, přičemž zároveň je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za stornování, tj zrušení objednávky ve výši 270KČ, což představuje reálné náklady se stornováním (zrušením) objednávky (např. náklady spojené s vystavením faktury, dobropisu, balení zboží, poštovné).
6.3. Kupující je oprávněn zrušit objednávku ihned po doručení, avšak nejpozději do 2 týdnu ode dne doručení objednávky z důvodů podle bodu 6.4 tohoto článku.
6.4. Důvodem pro zrušení objednávky dle článku 3 bodu 6.3. je vrácení zboží kupujícím, vrácení zboží kupujícím bez udání důvodu, skutečnost, že si kupující objednal špatnou velikost, skutečnost, že se kupujícímu objednané zboží nelíbí a skutečnost, že kupující nemá další zájem o zboží.
6.5. V případě, že se kupující rozhodne stornovat, tj zrušit objednávku podle článku 6, bodu 6.3 a 6.4., kupující není oprávněn vybrat si jinou možnost zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.
6.6. Prodávající je oprávněn započíst škodu, která prodávajícímu vznikla v důsledku chování kupujícího s platbou kupujícího.
6.7. Pokud kupující má zájem o vrácení zboží ve smyslu důvodů uvedených v článku 6 bod 6.4., Takový úkon kupujícího se považuje za zrušení, tj stornování smlouvy ve smyslu článku 6. bod 6.3 a 6.4.
6.8. V případě pokud kupující učiní úkon směřující ke zrušení objednávky, resp. k stornu objednávky, není oprávněn následně tento úkon měnit ve smyslu článku 8. těchto VOP.

Článek 7. Poučení o odstoupení od smlouvy a odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu anebo z toho důvodu, že nemůže dodat zboží z důvodů na straně třetí osoby.
7.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží. Ve stejné lhůtě je kupující povinen doručit zboží, který má být předmětem odstoupení od smlouvy.
7.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vrátíte zboží před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
7.4. Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje situace, kdy kupující nepřevzal předmět koupě a situace, kdy kupující požádal o zrušení, tj stornování smlouvy.
7.5. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit písemnou formou u prodávajícího na adresu společnosti uvedeného v článku 1 těchto VOP.
7.6. V případě, že má kupující zájem na uplatnění práva odstoupit od smlouvy telefonickou formou, může tak učinit, přičemž prodávající se zavazuje, že takové odstoupení od smlouvy bude považovat za platné. Zároveň však po uskutečnění telefonického odstoupení od smlouvy, je kupující povinen nahlásit odstoupení od smlouvy i emailem na info@versabe.com nejpozději do 5 hodin.
7.7. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy spolu se zbožím. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží kupujícím nese kupující.
7.8. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
7.9. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, jestliže předmět smlouvy ztratil hodnotu kvůli zacházení se zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží (například obnošením, poškozením, užíváním).
7.10. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ještě před doručením zboží, prodávající nevrátí kupujícímu část z platby, která koresponduje se škodou, která kupujícímu vznikla v důsledku zpětného vrácení zboží. Zároveň prodávající upozorňuje kupujícího, že není povinen při odstoupení od smlouvy zaplatit kupujícímu poplatek za vrácení a doručení zboží.
7.11. Prodávající je oprávněn započíst škodu, která prodávajícímu vznikla v důsledku chování kupujícího s platbou kupujícího.
7.12. Prodávající v rámci těchto VOP poskytne kupujícímu formulář pro odstoupení od smlouvy.

Článek 8. Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej plavek nebo spodního prádla

8.1 V souladu se zákonem č. 102/2014 z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

8.2 Prodávající přes výše uvedenému ustanovení zákona poskytuje kupujícímu možnost do 14 dnů ode dne doručení zboží odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej plavek a spodního prádla (kromě kalhotek, tang, boxerek, erotického spodního prádla), a to za poplatek ve výši 54 Kč / kus.

8.3 Prodávající si vyhrazuje právo vrácené zboží po důkladném posouzení nepřevzít. V případě nepřevzetí vráceného zboží prodávajícím bude zboží odesláno zpět kupujícímu na dobírku.

Článek 9. Poškozené zboží

9.1. Kupující je povinen poškozené zboží oznámit prodávajícímu formou e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 5 hodin od doručení, resp. převzetí zboží.
9.2. V případě, že si kupující nesplní povinnost podle článku 9 bodu 9.1., Platí fikce, že zboží bylo po doručení poškozen kupujícím. V tomto případě prodávající neodpovídá za doručené zboží. Od takové smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo poškozeno, není možné, aby kupující odstoupil, resp. žádal o zrušení o smlouvy ve smyslu těchto VOP.
9.3. V případě pokud kupující vrátí formou zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy poškozené zboží, tento prodávající není povinen uznat jako platné zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.
9.4. V případě podle článku 9 bodu 9.3. je prodávající oprávněn si započíst škodu s platbou, kterou kupující prodávajícímu zaplatil.
9.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající zašle kupujícím zasláno poškozené zboží zpět kupujícímu až po připsání finančních prostředků za opětovné doručení zboží po zpětném doručení poškozeného zboží kupujícím, na účet prodávajícího.

Článek 10. Reklamační řád

10.1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu účinných a platných obecně závazných právních předpisů ČR.
10.2. Pokud u zboží není uvedeno jinak, poskytována záruka na zboží je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Záruka na zboží se nevztahuje tehdy, pokud k poškození, vadě, resp. chybě výrobku došlo nesprávným zacházením zboží, nesprávným používáním zboží, nesprávným ošetřováním zboží apod.
10.3. Kupující je oprávněn prodávajícího předem kontaktovat za účelem způsobu vyřízení reklamace.
10.4. V případě, že kupující chce reklamovat zboží, je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen po dohodě s prodávajícím zaslat zboží, který má být předmětem reklamace na adresu prodávajícího, a to jako balík doporučenou zásilkou spolu s kopií daňového dokladu, který byl kupujícímu zaslán spolu se zbožím při koupi.
10.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží nejpozději do 30 dnů ode dne doručení zboží na reklamaci a zároveň je ve stejné lhůtě povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace a zaslání dokladu o vyřízení reklamace.
10.6. Po doručení reklamace je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího e-mailem, resp. telefonicky za účelem vyřízení reklamace. Kupující je povinen poskytnout jakoukoli součinnost prodávajícímu při vyřizování reklamace.
10.7. Prodávající je oprávněn vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:
- Oprava vady zboží,
- Výměna zboží,
- Výměna za jiné zboží, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)
- Vrácení peněz.

10.8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů
10.9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
Pro stáhnutí reklamačního formuláře klikněte sem


Článek 11. Náhrada škody


11.1. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vzniklé škody, a tuto je kupující povinen prodávajícímu nahradit v případě, pokud prodávajícímu vznikne škoda, a to zejména pokud kupující zadáním nesprávných údajů při vyplňování objednávky způsobí doručení jiné osobě, resp. na jinou adresu, pokud si kupující nevyzvedne včas zásilku od České pošty, as, resp. od kurýra, a také pokud kupující bude mít zájem na stornování, tj zrušení objednávky po 5 hodinách od jejího zadání nebo jestliže prodávajícímu vznikne škoda v důsledku nepřevzetí zásilky zboží kupujícím.
11.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu prokazatelnou škodu ve výši, v jaké prodávajícímu vznikla, a to včetně poplatků za balné, poštovné, poštovné vzniklé za doručení zboží zpět, úkony právní pomoci, resp. poplatek za vymáhání pohledávky.
11.3. Prodávající je oprávněn vymáhat náhradu škody od kupujícího následným způsobem.
11.4. Prodávající nejdříve vyzve kupujícího, aby zaplatil škodu, resp. dlužnou částku, přičemž je oprávněn si za takovou výzvu formou upomínky uplatňovat poplatek za upomínku ve výši 80KČ.
11.5. V případě, že kupující nezaplatí škodu a poplatek za upomínku prodávajícímu, prodávající je oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě, resp. je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek, která je oprávněna si uplatňovat za upomínku poplatek maximálně ve výši 135KČ a skutečné náklady za doručování písemností.
11.6. Pokud kupující nezaplatí náhradu škody, resp. dlužnou částku včetně poplatků za upomínky ani po výzvě podle článku 11 bodu 11.5 a bodu 11.6, je prodávající oprávněn zmocnit advokátní kancelář na právní zastupování při vymáhání pohledávky. Za právní zastoupení vznikne prodávajícímu další skutečná škoda spočívající v zaplacených nákladech právního zastoupení, přičemž nahrazení této škody si prodávající bude požadovat od kupujícího v predžalobnej výzvě prostřednictvím advokátní kanceláře.

Článek 12. Důležité prohlášení kupujícího

12.1. Kupující bere na vědomí, že zadání závazné objednávky zboží v internetovém obchodě je ze strany kupujícího projevem své vlastní vůle, a to vážně a slobodně, přičemž kupující tímto zodpovědá za škodu vzniknutou nevyzvednutím zboží, resp. nemožností doručení zboží na správnou adresu kupujícího v důsledku nesprávného vyplnění adresy doručení.
12.2. Kupující bere na vědomí, že prodávajíci je oprávněn požadovat od kupujícího vzniklou škodu.


Článek 13. Alternativní řešení sporů

13.1. Kupující, t. j .spotrebiteľ má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpověděl na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů (dále jen "ARS") podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále jen ,, zákon o ARS ").
13.2. Návrh na zahájení ARS může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona o ARS, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh se podává subjektu alternativního řešení sporů podle §3 zákona o ADR, a to prostřednictvím:
formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 zákona,
k tomu určené platformy, která je dostupná on-line na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Seznam subjektů alternativního řešení sporů se nachází i na stránkách Ministerstva hospodářství České republiky. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podat návrh, má spotřebitel. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení ARS v částce, která nesmí přesáhnout 135KČ včetně DPH.

13.3. Formou ARS mohou být řešeny pouze spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy nebo související se spotřebitelskou smlouvou, s výjimkou sporů podle § 1 odst. 4 zákona o ADR a sporů, jejichž vyčíslitelná hodnota nepřesahuje částku 540KČ.


Článek 14. Ochrana osobních údajov

Více ZDE

Článek 15. Závěrečná ustanovení


15.1. Otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice.
15.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 29.04.2016.
Ve Veľkém Lipníku, dne 29.04.2016
Ing.Ján Džunko, konateľ spoločnosti
J&J Holding s.r.o.

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte a zašlete tento formulář jenom v případě, že si želáte odstoupit od smluvy)
Komu: J&J Holding s.r.o., 065 33 Veľký Lipník 226, IČO: 47347902 
email: info@versabe.com
tel.: +421 917 917 801
Tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji /*odstoupujeme od smlouvy na tohle zboží/od smlouvy poskytnutí této služby:......................................................................................
Datum objednání/*datum přijetí zboží...............................................................................
Jméno a přijmení spotřebitele/*spotřebitelů........................................................................
Adresa spotřebitele/*spotřebitelů.......................................................................................
Podpis spotřebitele/*spotřebitelů (pokud sa tento formulář vydáva v listinné podobě)................
Datum.....................................
*Nehodící se proškrtněte.

 

back to top